Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego?

Generalnie w ustroju wspólności majątkowej występują trzy majątki:

-majątek wspólny

-majątek osobisty męża

-majątek osobisty żony.

Wnioskować zatem należy, że to co wchodzi w skład majątków osobistych małżonków nie stanowi majątku wspólnego podlegającego podziałowi.

Zamknięty katalog składników majątku osobistego omówiony został w art. 33 KRO. I tak, do majątku osobistego małżonków (a więc poza majątkiem wspólnym) należą:

Czytaj dalej „Co nie wchodzi w skład majątku wspólnego?”

Komentarze

Co decyduje o zaliczeniu przedmiotu majątkowego w skład majątku wspólnego?

Z treści artykułu Co wchodzi w skład majątku wspólnego? wiecie już Państwo, że do majątku wspólnego zaliczamy wszystko to, co choćby jeden z małżonków nabył w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a co nie zostało włączone do majątku osobistego.

Z powyższego wnioskować można, że generalnie to okoliczności obiektywne decydują czy konkretny przedmiot majątkowy wejdzie w skład majątku wspólnego czy też pozostanie w majątku osobistym męża bądź żony. A zatem deklaracje samych małżonków nie odgrywają większej roli przy ustalaniu czy dany przedmiot zostanie zaliczony do majątku wspólnego czy też nie.

Czytaj dalej „Co decyduje o zaliczeniu przedmiotu majątkowego w skład majątku wspólnego?”

Komentarze

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z art. 31 i 33 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej jako: KRO)  do majątku wspólnego małżonków wchodzi wszystko co choćby jeden z małżonków nabył w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a co nie zostało włączone do majątku osobistego.         

I tak, do majątku wspólnego należą w szczególności:

  1. Czytaj dalej „Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?”
Komentarze

Co to jest majątek wspólny?

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowego pojęcia. Czym w ogóle jest majątek wspólny małżonków? Otóż, w myśl obowiązujących przepisów prawnych z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Jest to tzw. majątek wspólny małżonków.

Czytaj dalej „Co to jest majątek wspólny?”

Komentarze

Как В Интернет Казино Играть На Реальные Деньги И Выиграть

Если открыть любое из интернет казино, сразу становится понятно, что играть здесь можно не только на деньги, но и бесплатно. Czytaj dalej „Как В Интернет Казино Играть На Реальные Деньги И Выиграть”

Komentarze